Istentisztelettel egybekötött ünnepi diplomaosztó közgyűlés a komáromi református templomban (Fotó: Szalai Erika)

A reformáció 500. esztendejében vehették át okleveleiket a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán végzett hallgatók június 18-án, vasárnap délután az észak-komáromi, a történelmi Magyarország egyik legnagyobb református templomában.

Az istentisztelettel kezdődő ünnepi  diplomaosztó közgyűlésen Somogyi Alfréd dékánhelyettes, tanszékvezető, esperes-lelkész hirdetett igét. Az istentisztelet alapigéje János evangéliumából szólt:„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”  A tanszékvezető ezekkel a gondolatokkal bocsátotta útjukra a végzős hallgatókat.

Ezt követően Lévai Attila, a Református Teológiai Kar dékánja bemutatta a végzősöket, akik az ünnepi gyülekezet színe előtt tett eskü mellett kapták meg – Juhász György, a Selye János Egyetem rektora jelenlétében – bakkalaureátusi és magiszteri okleveleiket. Három hallgató teológia szakon, kilenc hallgató pedig missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakon vehette át magyar nyelvű diplomáját.

Szalai Erika képriportja