Pálinkás Tibor régész vezette a délutáni sétát (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Augusztus elsején vezetett séta során mutatták be az őrhegyi ásatás Kárpát-medencei jelentőségű bronzkori településének leleteit. Az Ipolyság peremén elterülő terepen már huzamosabb ideje végeznek régészeti feltárásokat.

„Az őrhegyi ásatásokat 2006-ban kezdtük el. A feltárás során számtalan jelentősebb leletre bukkantunk az évek során” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Pálinkás Tibor régész, az ásatások egyik vezetője, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője. Hozzátette, már a nyolcvanas években tudtak a bronzkori lelőhely létezéséről.

Őrhegy nagyon jó stratégiai hely. Meredek, sziklás falú hegy tetején helyezkedett el a település. Innen jól ellenőrizhető volt a Korpona patak és az Ipoly völgye. A terület az őskortól kezdve a nagyobb vadállatok vonulási zónája volt. Részben ezért is telepedtek le az emberek ezen a területen. Ipolyság katasztere folyamatosan lakott volt. A domb az utolsó jégkorszak óta lakott térség – magyarázta a régész.

Az ásatások során erődített település nyomait találták a több mint ötezer évvel ezelőtti rézkorból. A szakemberek szerint az egész dombtetőt belakták. Palánkerődítmény nyomait is meglelték. „A korai bronzkorban, bő négyezer évvel ezelőtt a hatvani műveltség népe telepedett le az Őrhegyen, ahol új települést építettek ki” – folytatta az ismertetést Pálinkás Tibor.

Az ásatás folyamán  a kultúra temetőjét, erődített települését és külső településrészét lelték meg. „A hely nagy jelentőséggel bír, mivel Ipolyság az eddigi egyetlen olyan hely a Kárpát-medencében, ahol a hatvani kultúra településének minden tartozékát feltártuk, kutatjuk. Ezáltal komplex képet kapunk az itt élt nép életmódjáról” – hangsúlyozta a régész.

Az elmúlt 11 évben szinte folyamatos volt a feltárás. Az első időszakban a Szlovák Tudományos Akadémia szakemberei vezették a feltárásokat. A nyári időszakban folyó munkálatokat már több éve nemzetközi pályázat is segíti. A brit Grampus Heritage Inc. partnerszervezet által Nagy-Britanniából  érkeznek régészhallgatók Ipolyságra. A munkákat segítik továbbá a Comenius Egyetem Régészeti Tanszékének hallgatói is, akik a nyári kötelező gyakorlatukat végzik az Őrhegyen.

Idén júliusban nemzetközi ásatást folyt itt. Nagy-Britanniából tíz, a pozsonyi egyetemről pedig kilenc hallgató dolgozott a lelőhelyen. Az Őrhegy tetején folyó feltárások mellett a Lidl áruház mögött leletmentő ásatásokat is folytattak, mivel a területen hamarosan üzemcsarnok épül. A leletmentő ásatás során a hatvani kultúra hamvasztásos temetkezési helyét találták meg. A munkálatokat augusztus első hetében fejezik be.  A bronzkori erődített településből idén a várárkot tárták fel, ami körülölelte a dombtetőt. Az Őrhegyen több gabonatároló vermet is feltártak. A  leletanyagban megtalálhatók a cserépanyagok, patics (égett agyagdarab), pattintott kőeszközök, gabonaőrlő kövek maradványai, vadon élő állatok csontmaradványai. A leletekkel kapcsolatban Pálinkás Tibor kifejtette: olyan leleteket találtunk, melyeket a bronzkori település lakói a mindennapjaikban használtak. A bronzkori erődített település alapterülete kicsi, két-háromszáz lakója lehetett.

A leletek egy része az ipolysági Honti Múzeum régészeti tárlatán már megtekinthető. Emellett a régészeti leletek nagyobb része még tudományos feldolgozásra vár. Mint a múzeum vezetője elmondta, több szakember együttműködésével valósul meg a teljes feldolgozás.

A terület a középkorig lakott volt, bár vannak egyes utalások arra, hogy a török korban őrtorony állhatott a dombtetőn. Napjainkban a városi köztemető mögött elterülő térség lakatlan, mezőgazdasági, illetve parlagon hagyott terület.

Pásztor Péter felvételei a vezetett sétáról.