Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 40. képviselő-testületi ülése, amely egyúttal a végződő választási időszak utolsó testületi ülése volt. A megyei testületben jóváhagytuk a megye 2023. évi költségvetését és a megye 2025-ig szóló programozási költségvetését.

A jövő évi büdzsé az eddigiekhez képest alaposan megnövekedett. Kiegyenlített, mivel a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 300,7 millió € szerepel. Ebből a tőkejellegű beruházási kiadások összege is tetemes, közel 71 millió €. A keretben megfelelő tartalék található az energiaárak várható növekedésére, így a megyei hivatal és a megyei intézmények (szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális) is a külső körülmények ellenére, reménykedve tekinthetnek a 2023. év elé, ami a biztonságos üzemeltetésüket illeti. A keretben megtalálhatók a források arra is, hogy az elfogadott jogszabályok alapján megvalósítható legyen az alkalmazottak bérének tervezett megnövelése. Az elfogadott költségvetés legfőbb kockázata a jelentős adóbevétel-növekedésben rejlik, amely a pénzügyi tárca előrejelzése alapján lett kiszámítva, ám az országos fejlemények függvényében (a gazdaság, a munkanélküliség és a vállalkozói környezet alakulása) az jelentősen megváltozhat, főleg az energiaválság következményeként. A megyei testületi ülésen csupán két módosítás lett benyújtva és elfogadva: Agócs Kőrösi Ildikó javaslatára a Vágsellye és Gúta között eltervezett, Alsó-Vágmenti Kerékpárút tervdokumentációjára, valamint  javaslatomra a Párkányi Megyei Rendelőintézet dologi kiadásai költségvetésének megnövelésére benyújtott indítvány.

A megyei testületben utoljára módosítottuk Nyitra megye 2022. évi költségvetését. Ebben a  testület elfogadta kiegészítő javaslatomat, mely szerint ebben az évben is megnövekszik a Párkányi Megyei Rendelőintézet dologi kiadásainak költségvetése, bérekre és járulékokra.

A megyei önkormányzatban jóváhagytuk Nyitra megye gazdaságfejlesztési és társadalomfejlesztési tervét 2030-ig (PHSR). Igen részletes, komplex dokumentum, amely az alulról jövő (települések, vállalkozók, kistérségi és civil társulások) fejlesztési kezdeményezéseket ötvözi a megye saját fejlesztési elképzeléseivel az EU 2021-2027 közötti időszakára, figyelembe véve az n+3 szabályzatot, tehát 2030-ig. Ennek alhalmaza – már ami a fejlesztésre, támogatásra szánt konkrét tételeket illeti – Nyitra megye integrált területfejlesztési stratégiája (IÚS NR K), amelynek előkészületei 2020-tól zajlottak. Ebben a leginkább előkészített beruházási tételek szerepelnek a megye egész területéről, amelyek belátható időn belül megvalósulhatnak. Ezekről a Nyitra Megye Partnerségi Tanács fog hamarosan dönteni, vélhetően 2022 végéig.

Csenger Tibor megyei alelnök kezdeményezésére a megyei testület jóváhagyta a Helemba község és Nyitra megye között korábban megkötött előszerződés 1. kiegészítését, melyben a Helembán, az Interreg Szlovákia-Magyarország forrásaiból épülő speciális szociális intézmény üzemeltetésének átvételét Nyitra megye által elhalasztotta legkésőbb 2023 április 30-ra. Az eddigi határidő 2022 december 31. volt.

A megyei képviselő-testület elfogadta a megyei utak biztonsága megnövelésének tervét 2023-ra, 7 millió € értékben. Ezen belül 5,9 km megyei út teljes burkolat-felújítása valósul meg a Komáromi járásban, 5,8 km úté az Érsekújvári járásban, 6,7 km úté a Lévai járásban, míg 5,3 km úté a Vágsellyei járásban. E célra a forrásokat Nyitra megye biztosítja saját költségvetéséből.

A képviselő-testület a felsoroltakon kívül elfogadta a kultúra fejlesztésének tervét Nyitra megye területén a 2021-2027 közötti időszakban, valamint az idegenforgalom, turizmus fejlesztésének tervét Nyitra megye területén a 2021-2027 közötti EU-tervezési időszakban.

(Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője/Felvidék.ma)