Az emlékezők (Fotó: Takács András)

Megható megemlékezésre került sor Pozsonypüspökin a vasárnapi magyar szentmise után. A Csemadok helyi vezetőinek Nagy Elza elnöknek és Jégh Izabella alelnöknek az irányításával egy kis csapat alapszervezeti tag a helyi temetőkertbe ment, hogy ott emlékezzen a köztünk élt és értünk nagyon sokat tett ott nyugvó volt tagtársaira.

Ők életükben maradandó és értékes munkát végeztek nemcsak a falu, hanem a felvidéki magyarság megmaradásáért, az egyetemes magyar kultúra felvirágoztatásáért.

Az emlékezők fejet hajtottak Czingel László, a felvidéki magyar táncmozgalom országos szervezője, a féli Kis Duna, a somorjai Csalló és a jókai Malmos tánc- és hagyományőrző együttesek koreográfusának síremléke előtt.

Dobos László sok kötetes Kossuth-díjas író, az 1950 után újraéledő felvidéki magyar irodalmi élet mindenese: tanár, irodalomszervező, könyvkiadó, az Irodalmi Szemle irodalmi havilap, a kassai Thália Színház és a Madách Könyvkiadó létrehozója, a Szlovák Köztársaság Kormányának minisztere, a Csemadok országos elnöke, a Magyarok Világszövetségének egykori alelnöke, a ’68-as politikai megújhodás élenjáró egyénisége síremléke előtt is tisztelegtek a mostani Csemadok tagok.

Dobos László síremlékénél (Fotó: Takács András)

Kegyelettel és szeretettel emlékeztek Fukári Valéria irodalomtörténészre, nyelvészre, lektorra, aki szerkesztőként, lapíróként, tanulmányok és több könyv alkotójaként is ismert, valamint Koller Gyula pápai prelátusra, katolikus lelkészre, a Remény katolikus újság létrehozójára és sokáig főszerkesztőjére.

A pozsonypüspöki temetőben nyugszik Nagy József akadémiai festőművész, tanár, szakíró is, aki templomok részére tervezett keresztutakat, de nagy gobelinszőnyegeket is alkotott, szakkönyveket írt, könyveket illusztrált és a Csemadok alapszervezetének évtizedeken keresztüli elnökségi tagja és nagyrabecsült csodálatos krónikása volt.

Ott alussza örök álmát Orbán Szilveszter, a püspökiek kedves Szilvi bácsija is. Ő volt a fáradhatatlan harmonikás: sokszor a színdarabok, a dalbetétek, a tánccsoportok, a szólóénekesek, a társas összejövetelek kísérő „zenekara”.

Ozsvald Árpád sok kötetes költő, író, lapszerkesztő, lektor, évtizedeken keresztül a Csemadok heti képes lapjának a HÉT-nek főszerkesztő-helyettese, régi könyvek és érmék megszállott gyűjtője és felesége Ozsvald Árpádné Kovács Erzsébet óvoda-pedagógus, a helyi magyar óvoda évtizedeken keresztüli igazgatója síremléke előtt is fejet hajtottak az emlékezők. Akárcsak Szíjjártó Jenő karnagy, zeneszerző, zenei szerkesztő, a felvidéki magyar énekkari kultúra mindenese, a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes művészeti vezetője és karnagya, a Kodály napok, a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekara megálmodója és vezető szervezője, kórusművek alkotója, népdalgyűjtő sírja előtt.