(Forrás: NCZI, MZ, ÚVZ)

Hétfőtől feketéből bordó besorolásba került az ország a COVID-automata alapján. Fekete besorolású járás már nincs, bordó színnel jelölt 27, vörös 41 van, 4 járás pedig a rózsaszínnel jelölt zónába került. A járások kockázat szerinti besorolását április 14-i ülésén hagyta jóvá a kormány.

Hármas szintű figyelmeztetés van érvényben a Báni, a Nagybiccsei, a Csacai, az Alsókubini, a Gölnicbányai, a Homonnai, az Illavai, a Korponai, a Kiszucaújhelyi, a Lőcsei, a Losonci, a Turócszentmártoni, a Miavai, a Vágújhelyi, a Poltári, a Poprádi, a Vágbesztercei, a Puhói, a Nagyrőcei, a Rózsahegyi, a Szenicei, a Szinnai, az Ólublói, a Trencséni, a Stubnyafürdői, a Turdossini és a Zsolnai járásban.

Második szintű figyelmeztetés érvényes a Besztercebányai, a Selmecbányai, a Bártfai, a Pozsonyi, a Breznóbányai, a Gyetvai, a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Galgóci, a Késmárki, a Komáromi, a Kassai, a Kassa-vidéki, a Lévai, a Liptószentmiklósi, a Malackai, a Mezőlaborci, a Nagymihályi, a Námesztói, a Simonyi, a Bazini, a Pöstyéni, az Eperjesi, a Privigyei, a Rimaszombati, a Rozsnyói, a Kisszebeni, a Vágsellyei, a Szenci, a Szakolcai, a Szobránci, az Iglói, a Sztropkói, a Felsővízközi, a Tőketerebesi, a Nagyszombati, a Nagykürtösi, a Varannói, a Zsarnócai, a Garamszentkereszti és a Zólyomi járásban.

A Nyitrai, az Érsekújvári, a Nagytapolcsányi és az Aranyosmaróti járásban egyes szintű figyelmeztetés van érvényben.

(TASR/Felvidék.ma)