A Tompa Mihály Vegyes Kórus Soli deo glória énekével vette kezdetét az október 10-i ünnepi hálaadó istentisztelet Hanván.

Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket a hanvai református templomban, melyet még a koronavírus-járvány elleni szigorodó óvintézkedések előtt sikerült megtölteni.

Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntötték Ft. Erdélyi Géza emeritus püspököt, Ft. Dr. Rákos Loránt püspökhelyettest, Forró Krisztiánt, a Szövetség országos elnökét, Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét, Nick Ferencet, A Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét, valamint Miklós László volt környezetvédelmi minisztert.

Nagy Ákos Róbert az imában hálatelt szívvel köszönte meg az Istennek, hogy összegyűjtötte a híveket, s hogy mindig megláthatjuk életünkben a gondviselő, atyai szeretetet.

Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 8. fejezetéből olvasta. Emlékezni, Isten útmutató szavát meghallani jöttek össze a hívek. A hálaadó énekkel, Dávid Isten iránti rajongásával elmondott imádságával emlékeztek.

Szólt a biztatás, hogy nem vagyunk egyedül, van Mennyei Atyánk, akit jó, ha meglátunk a mindennapi harcok közepette is.

„Milyen jó, hogy magyar emberként itt Gömörben, Hanván, amely sokak szerint talán peremvidék, vagy a világ vége, de nekünk a világ közepe, van mire és kikre emlékezni. Emlékezhetünk Tompa Mihályra, akinek szeptember 28-án volt születésének 204. évfordulója. Emlékezhetünk így október elején az aradi vértanúkra. S nem utolsósorban ma Igó Aladár szobrának átadására is készülünk, akinek keze munkáját, itt ebben a templomban, településünkön, vidékünkön, de távolabb is megtalálhatjuk és megcsodálhatjuk” – mondta Nagy Ákos Róbert.

Igó Aladár szerény, puritán református keresztyén ember volt. Sokak számára emlékezetes palócosan kanyarított beszéde.

„Méltó volt ő az emberek megbecsülésére, s ma is méltó az ő emléke mindannyiunk tiszteletére. Azt azonban tudnunk kell, hogy mi, reformátusok nem a teremtett embert dicsőítjük, hanem annak a mindenhatónak adunk hálát, és ahhoz az Istenhez fordulunk, kinek kezében van múltunk, jelenünk, jövendőnk, megtartatásunk” – jegyezte meg az esperes.

Felhívta a figyelmet, hogy nem az ember van a világ közepébe állítva, mert az ember apró és esendő a világmindenséghez képest, mégis Istennek mindannyiunkra gondja van, számon tart bennünket, még akkor is, ha kicsinynek és jelentéktelennek érezzük életünket.

„Milyen jó lenne, ha az Ige eljutna a szívünkig, s megértenénk, hogy életünk ajándék az Istentől, s úgy tudnánk megbecsülni saját és más életét, s azt a közösséget, amit ránk bízott az Isten, hogy ez az Úr irántunk való ajándéka” – fejtette kis Nagy Ákos Róbert igehirdetésében.

Személyes példának hozta fel Igó Aladárt, aki sokoldalú népi művészetével építette közösségünket, aki Istentől kapott értékeivel gyarapította ősei hagyatékát, s életével Istent magasztalta.

Az igehirdetés végeztével a gyülekezet a 200. számú dicséretet énekelte, s ezzel is Igó Aladárra emlékezett. Nagy Ákos Róbert ugyanis felidézte, hogy egy egykori személyes találkozás alkalmával maga Igó Aladár osztotta meg vele, hogy ez a legkedvesebb éneke.

1. Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk, Jézusunk, Hogy a bűnös világnak Tőribe ne jussunk. 2. Ó, maradj szent igéddel Mivelünk, Megváltónk, E földi vándorlásban Te légy útmutatónk. 3. Ó, maradj, világosság Mivelünk fényeddel, Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el. 4. Ó, maradj áldásoddal Mivelünk, Úr Isten, Szent kegyelmed áraszd ránk Minden szükségeinkben. 5. Ó, maradj oltalmaddal Mivelünk, hű pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen rajtunk. 6.Ó maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben.

Az Istentisztelet keretében Kövesdi Szabó Mária színművész Juhász Gyula Trianon című versét szavalta el. Majd a vendégek köszöntései következtek.

Ft. Erdélyi Géza jelentős időt szolgált Hanván. Jól ismerte Igó Aladárt, akinek magasabb szintű iskolák elvégzése nélkül is volt mondanivalója nemcsak a vidék, de a nép és nemzet számára is. „A népművészek belső kényszerből veszik az ecsetet, a tollat, a vésőt és alkotnak, s ez az alkotómunka megmaradásunknak és fejlődésünknek igen fontos része. Ha egy népművész megszólal, akkor egy közösség hangját halljuk” – mondta az emeritus püspök.

Kifejtette, Igó Aladár a gömöri gyökerekből alkotott, ezzel erősíti a kissé elszűkült önazonosságunkat a vallás és hit, a nemzeti öntudat területén is. „A művész meg tudja szólítani és sokszor helyes irányba is terelni az embert” – szögezte le Erdélyi Géza.

Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke örömének adott hangot, hogy ellátogathatott Gömörnek erre a csodaszép helyére, Hanvára, ahol, mint ahogyan Juhász István vendéglátó mondta neki, dolgos és büszke emberek éltek. Igó Aladár munkásságának méltatását követően szólt a frissen megalakult Szövetség pártról is, amelyben szeretettel köszöntött mindenkit, akik felsorakoztak a közös cél érdekében.

Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke felidézte, hogy pár éve Igó Aladár posztumusz megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet, amelyet 21. éve adományoznak. Gömörben e cím tulajdonosa rajta kívül B. Kovács István, Juhász István és Benedek László, akik lovagias tettükkel a magyar kultúra ápolásáért nagyon sokat tesznek önzetlenül.

A templomi műsorban szolgált még a hanvai Tompa Mihály Vegyes Kórus Németh Aladár vezetésével és László Ottó orgonakíséretével. Ünnepi műsort adott Újvári Marika előadóművész Zemplénből, aki Pósa Lajos: Dal a dalról verssoraival nyitotta meg műsorát.

Ezt követően a gyülekezet elénekelte a Himnuszt, majd megkoszorúzták Tompa Mihály templom mellett található sírját. Tárogatón Agócs Sándor játszott. A megemlékezők átvonultak A hanvai gólyához – Nefelejcs Kávézó udvarára, ahol sor került Igó Aladár szobrának a leleplezésére és felavatására.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)