Fotó: Pál Erik

A LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a doni katasztrófa 74. évfordulóján, 2017-ben Párkányban először szervezte meg a regionális szintű megemlékezést. Az egykori járási székhelyhez tartozó falvak hősi halottainak névsorát Bréda Tivadar, a magyar katonasírok kutatója térképezte fel, s ennek alapján hívták meg a községek civil vezetőit, polgármestereit a megemlékezésre.

Hagyományőrző céllal tették ezt, hogy felhívják az utódok figyelmét, ne feledkezzenek meg azokról a hősökről, akik a hazáért harcoltak, s adták életüket. A legtöbb faluban vannak emlékművek, emlékjelek, de megemlékezést kevés helyen tartanak. A következő években minden alkalommal január 12-én a helyi önkormányzatokkal tartották meg hasonló formában a regionális megemlékezéseket: Muzslán, Szőgyénben, Köbölkúton.

Sajnos a 2021-es megemlékezés elmaradt, ugyanúgy mint az idei. Helyi szinten ennek hatására voltak megemlékezések ezúttal is.

Nánán szerény körülmények között, a Hősök emlékművénél emlékeztek a Csemadok-alapszervezet, a Szent Vendel Közösség, az önkormányzat és az egyházközösség tagjai.

A rövid tiszteletadáson a Csemadok elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd elhangzott egy vers „Levél fiamnak Oroszországból” címmel.

Fotó: Pál Erik

Pál Erik, a Szent Vendel Közösség alelnöke imába foglalt gondolatokat olvasott fel.

„Mindenható örök Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával!
Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk, Te mondottad: nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért! Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi hazánk. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben. Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk! Add Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz hazaszeretetre! Akkor bízhatunk abban, hogy magyar szentjeink és hősi halottaink közbenjárására tovább véded és fenntartod szeretett hazánkat, Magyarországot. Ámen!”

Egy egyházi ének és a himnusz elhangzása után a jelenlévők mécsest és koszorút helyeztek el az emlékműnél.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)