32586

A hazáért című kötetben a Költő 89 szebbnél-szebb Hazájával kapcsolatos verse található.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Pósa Lajos születésének 160. évfordulója tiszteletére verseskönyvet is megjelentetett. 

A kötet a következő verseket tartalmazza:

Minden múlandó; Beköszöntő; A magyar nyelv; Ha költő vagy; A költő; Kakas is úr odahaza; Az én aggódó anyámnak; Szegény költő…; Szegény szívem…; A világfájdalmas poétákhoz; Alig suhant…; A nyomorhoz; Türelemmel küzd az ember; A sas; Egy nagyságos úrnak; Itthon; Szeresd ezt a földet!; Az én kedves szülőföldem…; Balog partján van egy falu…; Egy falusi iskoláról; Fodros vizű Balog; Szerelmes a patak; A radnóti templom; Hull a tulipán; A radnóti harangláb; Anyám sírjánál; Kár volt nekem…; Amíg élek mindig bánom…; Búcsúhangok; A beszögezett ablak; A kivándorlókhoz; Anyám intése; A határon; A nagy temető; Az ősfa; Magyarország; A legszebb ország; A haza; A hazáért; Nekem is van…; A hazáról; Jó honfiak, honleányok legyetek!; Verje meg az Isten!; A magyar zászló; Magyarország története; Légy hű a hazához!; Imádság a hazáért; Ezer évről szól az ének; Hálaadó ének; Lehel kürtje; Pannonhalma; Árpád sírja; Mátyás király; A Rákóczi kardja; Dal a népről; Nincsen párja; A honvéd búcsúja; Obsitos katona; A magyar huszár; A huszár temetése; Sír a Tisza, sír a Duna…; Éjjeli látomás; A szegedi zengő szobor; A negyvennyolcadiki gyerekek; Március tizenötödikén; A márciusi ifjúság; A kis tüzér; A szabadság lobogója; Kossuth imádsága a csatatéren; Petőfi Sándor; A költő szíve; Szállj el, felhő…; Márciusi szél lengedez…; Bem apó; A magyar ifjúsághoz; Hej, Komárom, Komárom!; Október hatodikán; Az apa fiaihoz; Arad; Az aradi tizenhárom; Aradi kis árvák; A vaskapu; Haladj, haladj, én nemzetem!; De keserű a magyar nép kenyere!; A jövendő; Nyugalomvágy; Csak azért se; A magyar nép; Feltámadás

A verseskötetben megtalálják a Pósa Lajos nemesradnóti ereklyezászló fényképét, Pósa Lajos portréját, kézírását, Pósa Lajos életének főbb adatait, Pósa Lajos emlékezeteit, Pósa Lajos hódmezővásárhelyi  és nemesradnóti szobrának a fényképét is. 

A könyv megrendelhető a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltból.

Pósa bácsinak minden magyar család könyvespolcán helye van!