Vidáman kezdődött a szóbeli érettségi vizsga a zselízi gimnáziumban (Fotó: facebook.com)

Harmadik hete már, hogy a középiskolások és a gimnazisták a zöld asztal mellett próbálják bizonyítani, a négy év tanulás nem volt hiábavaló. A szóbeli érettségi vizsgákat követően sokakra még vár a főiskolai vagy egyetemi felvételi, míg másokra maga a nagybetűs élet, a munkába állás. Portálunk – a teljesség igénye nélkül – megpróbálta, nyugatról keletre haladva, feltérképezni, hogy is állnak iskoláink az érettségikkel.

Dunaszerdahely: Jogra, orvosira is bekerülnek diákjaik

A dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnáziumban, mely egyébként nemrég a legjobb magyar tannyelvű gimnázium lett Szlovákiában – az INEKO felmérése alapján – mind a 40 diák sikeres érettségi vizsgát tett, tudtuk meg az iskola igazgatójától, Kiss Lászlótól. Általában a szlovák írásbeli érettségi vizsga szokott némi nehézséget okozni a diákoknak.

A magángimnáziumban mindig történik valami (Fotó: facebook.com)

„Mindenki szeretne továbbtanulni, de hogy hányan jutnak be közülük a kiválasztott egyetemre vagy főiskolára, az még a jövő kérdése. Sokakra most várnak még a felvételik, mások viszont már tudják, hogy felvételt nyertek a felsőfokú intézményekbe. Jogra, orvosira is jelentkeztek páran, ez utóbbira például e héten van a felvételi. Általában bekerülnek diákjaink ezekre a „húzósabb” szakokra is” – tudtuk meg az igazgatótól.

Bár a gimnáziumok esetében nem annyira marginális kérdés, de rákérdeztünk arra is, el tudnak-e helyezkedni, találnak-e maguknak munkát azok a diákok, akik esetleg mégsem kerülnek be a főiskolára.

„Nem jelent számukra problémát az elhelyezkedés, ez a tapasztalatunk. Azok, akiknek bármilyen oknál fogva nem tetszik a kiválasztott főiskola, dolgozni mennek. De elenyésző számról van szó, mert legalább a kétéves szakosítót szinte mindenki elvégzi” – tájékoztatott Kiss László. Elmondta azt is, hogy jövőre ismét két osztályt nyitnak, amelyekben ezúttal 60 diák okosodhat.

Nagymegyer: Vállalkozók, cégek keresik végzőseiket

A nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián és a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnáziumban az idén 98-an tettek érettségi vizsgát, közülük 22-en a gimnáziumban. Négy diákot nem engedtek érettségizni. Német és angol nyelvből a szlovákiai átlag fölött teljesítettek a végzősök, ám a szlovákkal akadt egy kis gondjuk. A szakérettségin szintén nagyon szépen teljesítettek, úgy a gyakorlati, mint szakmai részre vonatkozóan, tájékoztatta portálunkat az intézmény igazgatója, Horváth Erzsébet.

„Diákjaink közül sokan készülnek továbbtanulni, főleg mióta olyan sok egyetem és főiskola van nálunk. A gimnazisták csaknem mindegyike, az akadémia diákjainak pedig 85 százaléka szeretné folytatni tanulmányait. A vállalkozók és cégek sokszor megszólítanak bennünket, ha munkaerőre van szükségük, szívesen alkalmazzák végzőseinket: akár könyvelőként, akár a marketing területén. Általában elégedettek a nálunk végzettek tudásával, felkészültségével” – újságolta örömmel az igazgató, aki éppen egy díjátadóról volt hazatérőben. Zöld iskola révén bekapcsolódtak egy ökológiai versenybe, amit Nagyszombat megye hirdetett meg s ahol diákjaik harmadik helyezést értek el.

A nagymegyeri iskola előcsarnokában (Fotó: az iskola honlapja)

A minőségi oktatást nyújtó tanintézményben szigorúak a követelmények, s ez sok potenciális diák számára elrettentő, tudjuk meg az iskolavezetőtől, aki szerint nagyon elszomorító, hogy az utóbbi időben gombamódra szaporodnak a középiskolák is. A csallóközi régióban rengeteg magán szakközépiskola nyílt az utóbbi években, s az egyre csökkenő gyermekszám miatt, szó szerint harcolni kell a diákokért. A megyeri iskola viszont, az előremenekülés taktikáját alkalmazva, új tanulmányi szakkal rukkolt elő, ráerősített az informatikára, hogy egyre vonzóbbá tegye magát a régió diákjai számára. (vida)

Gúta: Az informatikusok azonnal munkába tudnának állni

Priskin Zoltán, a gútai Magán Szakközépiskola igazgatója portálunkat úgy tájékoztatta, idén iskolájukban 54 diák érettségizett az általános és a szaktantárgyakból. Közülük sokan sikeresen, néhányan kevésbé sikeresen tették le az érettségit, viszont vannak diákok, akiknek most nem sikerült. Érettségizni kötelezően magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és irodalomból, egy idegen nyelvből (ez jellemzően az angol volt) kellett. Ezen tantárgyak mellett kellett még szakérettségit is tenniük.

Az érettségivel végződő, négyéves szakok között két különböző szakirány van a gútai Magán Szakközépiskolában: szolgáltatási és iparművészeti. Az iparművészeti szakon belül választható a reklámgrafika, az alkalmazott grafika, a beltéri dizájn, a vitrázsüveg-készítő és tűzzománcozó. A szolgáltatási szakon pedig az informatikai hálózatok műszerésze, az idegenforgalmi és a kozmetikus szak végződik érettségivel, de az iskolában szakosítón is lehet érettségizni.

A gútai szakközépiskola épülete (Fotó: az iskola honlapja)

„Ennek köszönhetően tanulóink a 3 éves tanulmányaik után a még 2 éves szakosítóban megszerezhetik az érettségit” – magyarázta az igazgató. Elmondása szerint népszerű ez a lehetőség a diákok körében, nagyjából 50-60 százalékuk él is vele. Közülük azonban nem mindenki jut el az érettségiig – tette hozzá Priskin Zoltán.

Kérdésünkre elmondta azt is, az érettségizők körülbelül fele továbbtanul valamilyen felsőoktatási intézményben. Priskin szerint azonban ezek a diákok, főként az informatikai hálózatok műszerésze szakon végzettek, érettségi után rögtön munkába tudnának állni, mert nagy a kereslet irántuk. „Közel tízezer betöltetlen munkahely van az informatikai területeken” – fogalmazott az igazgató.

Az iparművészeti szakokra vonatkozóan elmondta, tehetséges diákjaik jellemzően továbbtanulnak képzőművészeti, iparművészeti főiskolákon, egyetemeken. Viszont a reklámgrafika szakon végzett ügyesebb diákokat már érettségi előtt felkeresik a reklámmal foglalkozó irodák, szerződést kínálva. (szalai)

Alsóbodok: „Nemzetközi bizonyítványt” is kiadhatnak

Zoboralja egyetlen magyar tanítási nyelvű középfokú tanintézményében, az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskolában az idén a 16 végzős diákból, egy tanuló kivételével, mindenki sikeresen leérettségizett. Az írásbeli érettségi vizsgákon a legtöbb nehézséget a szlovák nyelv és szlovák irodalom okozta, viszont a szóbelin ebből a tantárgyból is alapos felkészültségükről tettek tanúbizonyságot az érettségizők. Három diák tiszta egyes érettségi bizonyítványt vehetett át.

„Az idei 15 sikeres érettségizőből 12-en tanulnak tovább hazai, illetve magyarországi egyetemeken. A következő 5 évre terveik között szerepel, hogy a főiskolai, illetve egyetemi tanulmányaik alatt is sikeresek lesznek. A többiek bizakodnak és reménykednek, hogy pályakezdőkként is találnak maguknak munkahelyet, többen az idegenforgalomban szeretnének elhelyezkedni. Végzőseinknek természetesen fontos a biztos alapokon álló családalapítás és magyar identitást megőrző tartós kapcsolat megteremtése, nem feledve a Zoboralja himnuszának refrénjét: Isten magyarnak teremtett!” – tájékoztatta portálunkat Hajtman Béla, a szakközépiskola igazgatója.

Szóbeli vizsga Alsóbodokon (Fotó: az iskola honlapja)

A Zoboralji Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola vállalkozástan és idegenforgalom szakirányú, nemzetközileg minősített oktatási intézmény. Az International Education Society – IES a közép- és felsőfokú oktatás európai minősítő szervezete, amely az egész világra kiterjedő érvényű szakminősítést hitelesíti Európában. Az alsóbodoki végzősök, ha kérik, az iskola közvetítésével megkapják az angol nyelvű certifikátumot is arról, hogy nemzetközileg garantált színvonalú iskolában szereztek képesítést. Továbbá az IES nyilvántartja adatbázisában az összes végzős diákot és a vállalkozók, vállalatok és intézmények számára elérhetővé teszi a „certifikált” diákokról azokat az információkat, melyek alapján a cégek bármikor megkereshetik az iskola végzőseit együttműködési- vagy munkaajánlattal. (tóth)

Zselíz: Pozsonyban és Budapesten is többen készülnek továbbtanulni

A zselízi Comenius Gimnáziumban a hét első felében zajlottak le a szóbeli érettségik. „Idén tizenhat érettségizőnk volt, valamennyien helytálltak. Az írásbeli résznél az országos átlag feletti eredmények születtek. A szóbelik is nagyon jól sikerültek” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Cserba Katalin, az intézmény igazgatója.

A zöld asztal mellett ezúttal a tanárok (Fotó: facebook.com)

Mint hozzátette, a 16 érettségiző közül 14 diák jelentkezett egyetemre, főiskolára. „Az érettségizőink közül már többen felvételt nyertek az általuk választott felsőfokú intézménybe. A többiekre még vár a felvételi eljárás” – fogalmazott az intézmény vezetője. A Garam menti városból többen választottak pozsonyi egyetemeket, ketten már felvételt nyertek a Comenius Egyetem gyógypedagógiai szakára. Többen készülnek orvosi szakra is. Ugyanakkor népszerűek a budapesti tanintézmények is.

Mint Cserba Katalin megjegyezte, szerteágazó a végzősök érdeklődése, ezt bizonyítják a választott továbbtanulási szakirányok is. Az orvosi szak és a pedagógus szakirány mellett népszerűnek bizonyult a közgazdasági és a műszaki „vonal” is. (pásztor)

Rimaszombat: Többen emelt szintű érettségit tettek idegen nyelvből

A rimaszombati Magán Szakközépiskolában, vagy ismertebb nevén, a Hotelakadémián a 2016/2017-es tanévben összesen 33 diák érettségizett, ebből a magyar tagozaton 22.

A rimaszombati iskola diákjai egy kiránduláson (Fotó: gomorilap.sk)

Kubačka Gizella, az intézmény igazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta, a legjobb eredmények angol nyelvből és német nyelvből születtek, s többen az emelt szintet választották. Hozzátette, a magyar és szakmai tantárgyak átlaga az országos átlagnak felel meg, a legnagyobb nehézséget viszont a szlovák nyelv és szlovák irodalom okozta. Hogy a diákok közül hányan tudnak elhelyezkedni, az egyelőre még nem ismert, de tavaly is a legtöbben a saját szakmájukban helyezkedtek el. Az iskola célja, hogy a diákok minél több szakmai tudást szerezzenek, hogy később ne legyen gond az elhelyezkedés.

Tornalja: Nyolcból öten továbbtanulnak

A tornaljai gimnáziumban is sikeresen lezajlottak az érettségi vizsgák. Mindössze tíz diák izgult és rimánkodott azért a zöld asztal előtt, hogy a legkönnyebb tételeket húzzák ki. Mindannyian megmérették magukat magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és irodalomból, valamint angol nyelvből.

 

Tornaljai érettségizők (Fotó: az iskola honlapja)

A választható tantárgyak közül a legkedveltebb a földrajz volt, a legtöbb nehézséget az angol okozta, két diák meg is bukott – tudtuk meg Vincze Norbert tanártól. A nyolc leérettségizett tanuló közül öten egyetemen folytatják a tanulmányaikat. A sikeres érettségihez Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere is gratulált a diákoknak. (homoly)

Kassa: A gimnázium összes végzőse továbbtanul, az iparisták több mint fele jelentkezett egyetemre

A kassai Márai Sándorról elnevezett magyar gimnáziumban idén 19 negyedikes érettségizett. Mindnyájan sikeresen megbirkóztak a feladattal, a vizsgáknak mind az írásbeli, mind a szóbeli része kiváló eredményekkel zárult. A mostani tanévben a leggyengébb átlagot szlovák nyelvből érték el a tanulók. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tantárgy okozta a nehézségeket, az 1,84-es számarány pedig még mindig szép eredménynek könyvelhető el, tudtuk meg Kekeňák Szilvia igazgatóhelyettestől.

A gimnázium végzősei Márai szobránál (Fotó: az iskola honlapja)

A kötelező tantárgyakon kívül a matematikát és a történelmet választották a legtöbben, hisz a diákok egy része Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait, ahol e két tárgy jelentős pontszámmal bír a felvételin. Az elballagott negyedikesek mindegyike jelentkezett valamilyen főiskolára vagy egyetemre. A felvételik nálunk, Szlovákiában a napokban zajlanak.

A Szakkay József Szakközépiskolában, közismertebb nevén az Ipariban, Caban Mária igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint, az idén 36 diák érettségizett. Hatan közülük szeptemberben megismétlik a záróvizsgák valamelyik részét, a többiek sikeresen befejezték tanulmányaikat az intézményben. A végzősök angol nyelvből és a szaktantárgyakból bizonyultak a legügyesebbnek. Heten emelt B2-es szintű idegennyelv-vizsgát tettek. Az érettségizők közül húszan valamilyen főiskolán vagy egyetemen tanulnak tovább.

Gyémánt- és aranydiplomák átadása az Ipariban (Fotó: az iskola honlapja)

A végzős diákok 33 százalékának már van munkahelye, de akad olyan is, aki még nem tudja, hogyan tovább. A pályakezdők egy része külföldre készül. (nagy)

Királyhelmec: Nincs munka, ezért csak kevesen térnek vissza a szülőföldjükre

A királyhelmeci gimnáziumban az intézmény igazgatóját, Ténai Máriát kérdezte portálunk az érettségi vizsgák tapasztalatairól és az iskola életéről.

A gimnáziumban összesen 49 diák érettségizett, ebből 23-an a magyar tagozaton. Minden érettségiző sikeresnek bizonyult, s gyakorlatilag minden végzős diák főiskolán szeretné folytatni a tanulmányait. Az idén a rendőrség masszív kampányának köszönhetően sokan választották a rendőri vagy a katonai továbbképzőt, illetve főiskolát. Az ilyen döntés nem mellékes szempontja volt, hogy ezek a szakmák biztos megélhetést adnak a magas munkanélküliséggel küzdő régióban.

Vidám érettségizők Királyhelmecről (Fotó: facebook.com)

„Ami inkább meglepő, hogy egyre több lány jelentkezik az IT és bioinformatika szakokra”– mondta Szabó Mária igazgatóhelyettes. Bár, ha figyelembe vesszük, hogy az iskola oktatásrendszerébe belefér a CNC programozás, a drónok használata, a 3D nyomtató programozás vagy akár az adatbázis-kezelő rendszerek tana, akkor talán nem is annyira meglepő, hogy a növendékek megállják a helyüket bármely egyetemen, vagy főiskolán. Sokan külföldön, Csehországban vagy Magyarországon szerzik meg a diplomájukat.

Az itt végzett diákok ma a világ szinte valamennyi országában öregbítik az alma mater hírnevét, sikeresen praktizálnak az egészségügyi intézményekben, működnek jogászként, oktatnak, vesznek részt a rákellenes gyógyszerkutatásban az USA-ban és végeznek lelkipásztori tevékenységet.

„Egy nagyon fájó pont azért mégis van. Csak kevesen térnek vissza a szülőföldjükre, mivel nem találnak itt megélhetést, így szép lassan kiürül Bodrogköz, elmegy a fiatalság és az értelmiség. Ezek az emberek sokat tudnának tenni a helyi közösségért, fejleszthetnék és építhetnék az egyre jobban leszakadó régiónkat” – mondta az igazgatónő.

Sok olyan ismert közéleti személyiség is a gimnázium növendéke volt, mint például Benkő Géza színművész, Ferenc Béla, a gazdasági minisztérium államtitkára és Nádasdi Péter színművész. „Igyekszünk fenntartani a színvonalat, örülünk, hogy működik és fejlődik az iskolánk, ami jövőre lesz 70 éves, s erre nagyon készülünk” – zárta a beszélgetést Ténai Mária. (szegedy)