Pöstyén látképe, előtérben a Vág folyó (Fotó: Fortepan.hu/Magyar Földrajzi Múzeum)

A második világháború után a pöstyéni magyarság létezésével kapcsolatban minden nyom eltűnt. Ez történik minden magyar felirattal és utcanévvel is.

Feltehető, hogy az ott élő magyarok nem költöztek el, hiszen minden bizonnyal jól beszéltek szlovákul, ezért nagyobb a valószínűsége, hogy hivatalosan identitást váltottak, így a magyar nyelv az utcákról a házak fala közé szorult. Arról azonban tudunk, hogy az 50-es, 60-as és még talán a 70-es évek folyamán is a régi magyarok összejártak egy kis baráti beszélgetésre.

Az 50-es és 60-as évek mélypontja után a magyarság száma mégis nőni kezdett. Ez azzal függött össze, hogy Pöstyén a szocializmus időszakában vált több tízezer lakosú közepes várossá, ebben az időszakban telepítettek több híressé vált üzemet a városba. Pöstyénben a rendszerváltás után 134 ember vallotta magát magyarnak. Sajnos a magyarság fogyása itt is éreztette a hatását, számuk 2004-ben 84-re csökkent, de tíz év múlva még mindig 83 volt.

A szocialista érában magyar szót általában a vendégek szájából lehetett csak hallani. A város krónikája rendszeresen írt arról, hány magyarországi vendég érkezett. Összességében azonban nem nagy számról van szó. Ezek általában kulturális vagy sporteseményekkel kapcsolatban történtek, de Pöstyénben kezeltette magát Kádár János is. A városi krónika még arról is tudósít, hogy 1958-ban a gyógyfürdő könyvtárában az 1194 szlovák nyelvű könyv mellett 468 magyar nyelvű is megtalálható volt. Ettől több más nyelvű csak a cseh állományból volt, mégpedig 753. Tekintettel arra, hogy ezt a könyvtárat a fürdővendégek használták, ez utalhat azok nemzetiségi arányára is. Nyilvánvaló, hogy ezekben az évtizedekben is sok gyógyulni vágyó csehszlovákiai magyar érkezett a városba. A pöstyéni magyarság arányát értelemszerűen nem befolyásolták. Valószínűleg a vendégek miatt lehetett a városközpontban a 80-as években rendszeresen az Új Szót megvásárolni.

A Hársfa Szálló egykor – és napjainkban (Fotó: Horbulák Zsolt)

Érdekes adalék, hogy 1968. augusztus 21-én Pöstyént a magyar Néphadsereg szállta meg. A városi krónika elbeszélése alapján ez semmilyen konfliktushoz sem vezetett.

Talán érdemes megjegyezni, hogy e sorok írója időről időre találkozik pöstyéni magyarokkal. Ők általában a városba beköltözöttek voltak. A 80-as évek közepén azonban összefutott egy tősgyökeres pöstyénivel is, aki még tökéletesen beszélt magyarul. A Winter-család egyik helyben élő leszármazottja napjainkban még ismeri a nyelvet.

Ha a beszélt magyar nyelv és magyar kultúra nem is, a rendszerváltozás után a magyar nyelvűség feléledt. Az épületeken több magyar felirat bukkant elő. Leghíresebb talán a városközpontban található Winter utcai öreg gyógyszertár. A szocializmus ideje alatt könyvtárként funkcionáló épület a rendszerváltozás után új feladatot kapott, és a tatarozás után a külső falát meghagyták. A Winter és a Rázus utca sarkán álló Hársfa Szálló külső lépcsőjén annak magyar neve még 2009-ig látható volt. A 2000-es években adták át a Štefánik utcában a Sándor Pavillon szállót, amelynek Winter Sándor a névadója. Szintén a Winter utcában található a Villa Veres vendégfogadó. A 2010-es évek első felében bukkant fel a Rázus utca egyik épületének a homlokzatán a Hungária felirat.

Fotó: Horbulák Zsolt/Felvidék.ma

A városközpontban még van egy további épület, amelynek homlokzatán a rendszerváltásig volt magyar felirat. Az üzlet korábban cukrászdaként funkcionált és cégére négynyelvű volt, magyarul beszélő eladó azonban a 80-as években nem dolgozott ott.

Nem kevés magyar sírfelirattal lehet találkozni a régi temetőben. Rögtön a bejárat mellett található egy jól megőrződött síremlék. A leglátványosabb talán Fodor doktor családi kriptája. Kisebb és rosszabb állapotú magyar sírkő mintegy tucat lehet itt. Pöstyén régi zsidó temetőjében úgyszintén van magyar nyelvű síremlék, de a héber nyelvű egyértelműen többségben van. Teljesen magyar nyelvű sírkővel még az új temetőben is lehet találkozni, még a 70-es évekből is.

A mankeobüki Fodor család síremléke, és egy monarchia korabeli magyar síremlék a régi temetőben (Fotó: Horbulák Zsolt/Felvidék.ma)

Pöstyénben napjainkban számos ismeretterjesztő és tudományos kiadvány jelenik meg, amelyekben bátran és elfogultság nélkül írnak a város magyar múltjáról, főleg a magyar személyiségekről. Vannak kiállítások régi fényképekből, a Monarchia idején kiadott képeslapokat a 2010-es évektől újra elkezdték kiadni.

A Pöstyéni Gyógyfürdők a marketing terén úgyszintén merít a múltból. Mintegy évtizede a Pro Pátria fürdőház és szálló folyosóit a századforduló, illetve a két világháború idejéből származó képek díszítik. A fotókon a régi Pöstyén mellett a város híres vendégei láthatók, mint Jászai Mari, cseh színészek vagy a négy császár képe, esetleg képek a Winter család életéből, netalán régi reklámlapok. A képeken gyakoriak a magyar nyelvű szövegek, a feliratozásuk szlovák, angol és német nyelvű. A pöstyéni Balneológiai Múzeumot Winter Imréről 2017. június 15-én nevezték el.