“Minden valamirevaló útikönyv el van látva GPS koordinátákkal. Hát legyen, gondoltam, amikor az útikönyv összeállításába fogtam, de eléggé rendhagyóan: csupán az évszámok adnak útbaigazítást, ezek a GPS koordináták.

A könyv megírása hosszas keresgélések, kutatgatások eredménye. Azt nem mondhatom, hogy kutatás, hiszen nem vagyok kutató a szó szoros értelmében. Ezért a könyv is inkább laikusoknak szól, mint szakembereknek.

Ezt a könyvet egy kis füzetecske előzte meg, amelyet 2002-ben jelentettem meg a Keresztény Ifjúsági Közösségek belső használatára. Benne 2099-ig ismertetem azokat a fontos jubileumokat, amelyeket illő lenne számon tartani. Így aztán azt a címet kapta: Rejtvény-könyv unokáinknak.

A most megjelent Csallóközi GPS címlapján a Csalló/Közi szójátékkal azt szeretném kifejezni, hogy voltaképpen a csallóköziek közösségének szánom. A térség rövidített – fiatalok közt használt elnevezése – a KÖZI. Ami mára fogalommá vált, jelentése: teljesen spontán baráti összejövetel. Családoknál heti-havi rendszerességgel találkoznak fiatalok, fiatal házasok, hogy elbeszélgessenek, hogy továbbgondolják helyi egyháztörténelmünket. Eredete még a szocialista időkre nyúlik vissza, amikor ez büntetendő cselekménynek számított. Akkor az állam nem nézte jó szemmel, most meg sajnos, egyes maradi plébánosok. Erről is szól ez a kis könyvecske. A világegyházban ezek a bázisközösségek alkotják az egyház alapját. Ezzel kapcsolatban kronológiai felsorolásban elsősorban olyan eseményekre, személyekre hívom fel a figyelmet,, akik valami oknál fogva feledésbe merültek, illetve merülnének, ha nem vennénk őket számba – legalább ilyen formában.

Miért márvány út? Mert olyan márványtáblákat is szeretnék bemutatni, amelyeket szerintem a Csallóközben és azon kívül is, kötelező meglátogatni.

Ezt a könyvet elsősorban fiataloknak szánom. Azért, hogy ha kerékpáron járják be a Csallóközt, tudják, hol mit érdemes megnézni, olyasmit is, ami bizony pár év múlva talán teljesen feledésbe merül(ne).” – Puss Sándor SJ így foglalta össze a könyv születésének történetét.

Csallóközi GPS címmel, Felvidék (márvány) útikönyve alcímmel jelent meg. Puss Sándor jezsuita szerzetes összeállításában, az Ekecsi Katolikus Lánykör kiadásában 2016-ban.

A könyv megjelenése alkalmából egy beszélgetésre kerül sor Puss Sándor atyával 2016. június 15-én, szerdán 19 órától a Pozsonyi Magyar Intézet Társalgójában, Védcölöp u. 54 címen.