Pogány Erzsike halálhíre az ausztráliai Magyar Élet főszerkesztőjéhez is eljutott. A legutóbbi számban három búcsúbeszédet és Erzsike fényképét jelentette meg a főszerkesztő Csapó Endre, aki személyesen ismerte őt.

Hozzám írott levelében így emlékezett vissza Erzsikére: Pogány Erzsikét a Magyarok Világszövetségéből ismerem, ahol a 90-es években minden évben budapesti tartózkodásom alkalmával gyakran megfordultam. Ismert volt Felvidék érdekében tett  szorgalmáról, munkásságáról, kedves és közvetlen egyéniségéről. Később, 2005-ben találkoztam vele a Magyarok Házában a Várban, ígérte, ha legközelebb jön (ott rendelkezésére állt egy íróasztal), hozok részére a könyveimből. Ez nem jött össze rövidesen, de meghívott egy látogatásra Pozsonyba.

Prof. Ábel Andrással mentem a határig, egy fiatalember vitt át kocsival, szállást kaptunk valamilyen magyar intézet házában. Kísérőnk megmutatta Pozsony magyar nevezetességeit, Duray Miklós bevitt minket a Parlamentbe, meg is vendégelt. Eljutottunk a bősi duzzasztó gáthoz is. Bőven volt alkalmunk beszélgetni a felvidéki helyzetről. A könyveket át tudtam adni, sőt Erzsike további kötetek valamilyen könyvtárba helyezését is vállalta. Ez számomra nagy élmény volt, mert előtte Pozsonyban még nem jártam. Felvidék dolgaival gyakran foglalkoztunk a hetilapban, így jól jött a helyi ismeret.
Mindez, a kirándulás is buzdított arra, hogy sajnálatos korai eltávozásáról megemlékezzünk a Magyar Életben.

Csapó Endre Magyarországon született. A háború után részt vett a Demokrata Néppárt gyűlésein, családot alapított. 1947-ben fegyverrejtegetéssel gyanúsították meg, ezért Ausztrián és Passaun keresztül menekülve Ausztráliába emigrált.

1964-től vett részt az Ausztráliai Magyar Szövetség megalapításában, többször töltötte be a főtitkári tisztet is. Az Ausztráliai Magyar Élet az ottani emigráció első országos hetilapja, amelynek a kezdetektől főszerkesztője lett. 1983-tól az újság – tulajdonosváltás miatt – újra a Magyar Élet címet viseli.

Csapó Endre főszerkesztő jóvoltából az egész Kárpát-medencei magyarság politikai eseményeire reagálva jelennek meg cikkek a Felvidékről is. Írásai, könyvei magyarországi lapokban, de hazai könyvtárakban is olvashatók. Minden a magyarságot érintő témára naprakészen reagál napjainkban is.