Csenger Tibor, Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, Popovics Gábor a Pontibus ETT igazgatója és Szabó István Pest Megyei Önkormányzat elnöke (Fotó: Kornélia Rošková)

Az önkormányzati együttműködésre fókuszál az pályázat, amelyben Kisölved, Zalaba és Ipolydamásd községek a partnerek. Az Önkormányzatok együttműködése az Ipoly völgyében című pályázat az Interreg V-A Szlovákia– Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. 

A projekt részeként kulturális rendezvények s ehhez kapcsolódó eszközbeszerzések mellett szakmai találkozókat is szerveznek. Ilyen tanácskozásnak adott otthont június 16-án a lévai járásbeli Kisölved település.

Mint Csókás Judit projektmenedzser a Felvidék.ma-nak elmondta: a több mint ötvenezer eurós összköltségű pályázatból több rendezvény is megvalósul. Kisölveden a falunapot, Zalabán a Szikince fesztivált támogatják uniós forrásból. Magyar partnerként Ipolydamásdon is szerveznek közösségi eseményt. Mindezekhez eszközbeszerzés is járul.

Mindazonáltal az önkormányzatok számára ismeretszerző és tapasztalatcserére szolgáló találkozások is megvalósulnak. A Régiók, megyék képviselőinek találkozója című szakmai rendezvényen a határon átnyúló fejlesztésekről szólt Szabó István, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke, valamint Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke.

Előadásaikban kiemelten az Ipoly és Garam menti térség turizmusfejlesztését vették górcső alá.

Emellett a LEADER program turisztikai célú eredményeit és perspektíváit vázolta fel Ferenczy Ernő, a Börzsöny–Duna–Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi tagja.

Nyitra megye régiófejlesztési eredményeiről és perspektíváiról szólt Viera Juricová-Melušová, a Nyitra Megyei Önkormányzati Hivatal Régiófejlesztési Osztályának vezetője.

Ferenczy Ernő és Viera Juricová-Melušová (Fotó: Kornélia Rošková)

A főleg elméleti témák mellett a sikeres együttműködés ismertetésére is sor került Kisölveden. A jó gyakorlati példákat Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere és Antal-Nyustin Ágnes, Ipolyvisk első embere tolmácsolta.

A találkozón az Alsó-Ipoly, valamint az Alsó-Garam mente polgármesterei, civil szervezeteinek vezetői vettek részt. Természetesen magyarországi önkormányzatok is képviseltették magukat a konferenciákon.

„Az elmúlt időszakban számos partneri együttműködés jött létre a határ két oldalán lévő önkormányzatok között. Ezek a kapcsolatok folyamatosan bővülnek, emellett fontosak az ilyen személyes találkozások is, ahol a tapasztalatcseréken van a hangsúly” – nyilatkozta portálunknak Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke.

Mint elmondta: a megye déli térségét a kevésbé fejlett régiók alkotják, így a pályázatok útján megvalósuló apróbb fejlesztések is jelentős előrelépést jelentenek a térség lakóinak.

Ugyanakkor a határon átnyúló együttműködési program keretében jelentősebb infrastrukturális bővítések is megvalósulnak ezen szakaszon. Ide sorolható az Ipolydamásd–Helemba között épülő Ipoly-híd, valamint a kerékpárút  fejlesztése az Ipoly két partján.

Sajnos jelentősebb állami beruházás nem valósult meg a térségben, a pályázatok révén előrelépés történt a határ menti régiókban – szögezte le Csenger Tibor. Az északi térséggel szemben a megye déli részén teljesen más prioritások figyelhetők meg, hiszen itt még az alapvető infrastruktúra kiépítésén dolgoznak.

A találkozón is elhangzott: szükségesek a lakosság megtartását előirányzó fejlesztések, a megfelelő szolgáltatások. Kitörési pont lehet a térségben a turizmus fejlesztése. Ezen a téren rengeteg potenciállal rendelkezik a déli régió. Az Ipoly és a Garam menti kistérségek szinte érintetlenek. Erre lehet építeni. Példaként hozták fel az Ipoly folyó újrafelfedezését, ahol fokozatosan fejlődik a vízi turizmus. Kajakok és kenuk lepik el a folyót, ezeken fedezik fel a csodás térség kincseit a látogatók.

A szakmai találkozónak Kisölved adott otthont (Fotó: Kornélia Rošková)

Az uniós forrásokat érintő, most induló programozási időszak egyik alappillére szintén a turizmus fejlesztése. Mindehhez a partnerek keresése már most megkezdődött.

Ipolyvisk az elmúlt időszakban számos sikeres projektet tudhat maga mögött az idegenforgalom és turizmusfejlesztés területén.

Antal-Nyustin Ágnes kifejtette: a sikeres fejlesztések alapját több kisebb pályázat képezte.

Az Ipoly menti községben már jelentős hagyományai vannak a vízi turizmusnak. Az Egy folyóban evezünk elnevezésű határon átnyúló pályázatnak köszönhetően Ipolyvisken is beszerzésre került több kajak és kenu. Ugyancsak a turizmus fejlesztését célozta meg a tájház kialakítása. A mintegy másfél éve átadott létesítmény a járványhelyzet ellenére is számos közösségépítő rendezvénynek adott otthont.

Szóba került a régió egyik legjelentősebb problémája, az ivóvíz- és a csatornahálózat problémája. A vízvezeték-hálózat bővítése szükségszerű Ipolyvisken is, mindez kizárólag pályázati forrásból valósulhat meg – jegyezte meg a Felvidék.ma megkeresésére Antal-Nyustin Ágnes.

A szakmai tanácskozással kapcsolatban kifejtette: nagyon hasznosak az ilyen találkozások, mert itt közösen meg tudjuk beszélni a problémákat, együtt keresve a megoldási lehetőségeket is.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)